Felhívás önkormányzatoknak: Esély otthon

A kiírás célja: kevésbé fejlett régiókban élő, illetve onnan elszármazott, továbbá az ott letelepülni szándékozó 3.000 és 20.000 lakosságszám közötti településeken élő fiatalok képessé tétele arra, hogy a fenti településeken fellelhető életlehetőségekkel tudjanak élni, és helyben egzisztenciát, családot alapítani. A pályázat megnevezése: EFOP-1.2.11-16 Esély Otthon

Rendelkezésre álló keretösszeg: 10 Mrd Ft

Pályázók köre: Helyi önkormányzatok (GFO 321). Konzorciumi partnerként civil szervezetek, egyházi jogi személyek, nonprofit gazdasági társaságok, közalapítványok, szociális szövetkezetek, illetve önkormányzatok, önkormányzati társulások vonhatóak be.

Igényelhető támogatás: 50 – 200 millió Ft, a támogatott projektek száma (minimum – maximum): 50 és 200 közé tehető.

  • Támogatás mértéke: 100 %

A projekt zárásával az alábbi célokat szükséges kitűzni és elérni:

Megvalósítandó szakmai eredmény megnevezése Az eredmény számszerűsíthető célértéke Igazolás módja Tevékenység
Lakhatási támogatásban részesített fiatalok: Települési lakosságszámból 1000 főként 1 fő fiatal Lakáshasználati/lakásbérleti szerződés 1. tevékenység esetén kötelező
Életpályatervezést segítő helyi szolgáltatások nyújtásába, munkaszerzési ismeretek bővítésben részt

vett fiatalok

Települési lakosságszámból 1000 főként 5 fő fiatal Jelenléti ív 2. tevékenység esetén kötelező
Ismeretátadásban, ösztönzőben részesített fiatalok Települési lakosságszámból 1000 főként 1 fő fiatal Jelenléti ív, az ösztönzőrendszerben való részvételt igazoló jogi dokumentum 4. tevékenység esetén kötelező
Célcsoportba tartozó, bevont fiatalok Települési lakosságszámból 1000 főként 25 fő fiatal Jelenléti ív Kötelező minden esetben
Hazai és európai foglalkoztatási fejlesztési

programokba bevont fiatalok

Települési lakosságszámból 1000 főként 2 fő fiatal Hazai és európai foglalkoztatási fejlesztési programokba történő részvételt igazoló dokumentum 5. tevékenység esetén kötelező

 

A célcsoporttól a lakhatásért pénzügyi ellentételezés nem szedhető, ellenben rezsi költségekfizetésére kötelezhetőek a célcsoport tagjai. A Támogatást igénylőnek biztosítania kell, hogy a projekt keretében kialakított/felújított valamennyi ingatlan a célcsoportba tartozó fiatalok (a célcsoportba tartozást a projektbe lépés időpontjában aktuális életkor) által legalább 60 hónapon keresztül lakott legyen. Erről a támogatást igénylő évente adatszolgáltatást nyújt.

  • Támogatható tevékenységek köre:
  1. A támogatást igénylő vagy amennyiben nem áll rendelkezésére saját tulajdonú ingatlan, konzorciumi partnerének tulajdonában lévő ingatlanok kialakítása, felszerelése önálló lakhatás céljából, a projektben résztvevő, a célcsoportba tartozó fiatal egyének, illetve párok, családok számára.
  2. Fiatalok életpálya-tervezését segítő helyi szolgáltatások nyújtása, munkaszerzési ismeretek (pl. önéletrajz írás, interjú felkészítés, munkakeresési lehetőségek megismerése, továbbképzési és átképzési lehetőségek) bővítése.
  3. A célcsoport bevonásával, a támogatási kérelemben benyújtott fejlesztési koncepción alapuló helyi lehetőségeket, értékeket, adottságokat feltáró, erre épülő gazdasági együttműködéseket generáló tevékenységek szervezése.
  4. A 3. pont alapján a helyi gazdaságba való bekapcsolódást lehetővé tevő ismeretátadás / helyi ösztönző rendszer kialakítása és nyújtása célcsoport számára (legfeljebb a projekt lezárásáig).
  5. Személyre szabott felkészítés a fejlesztési célterületen megvalósuló, hazai és uniós pályázati programokban való részvételre.
  6. A fiatalok helyben maradását támogató, saját (dokumentált) jó gyakorlatok folytatása, vagy más településeken alkalmazott (dokumentált) jó gyakorlatok adaptálása.

Fentiek közül minimum 4 tevékenység választása kötelező.

Ezen felül még támogatható tevékenységek még:

I. Projekt előkészítés költsége (tanácsadói együttműködés, szakmai fejlesztési koncepció, fórum a célcsoporttal, közbeszerzés amennyiben szükséges.

II.Projektmenedzsment

III. Kötelező tájékoztatás és Nyilvánosság

IV.Esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok érvényesítése

A projekt végrehajtására  a megkezdését, vagy amennyiben a projekt támogatási szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a támogatási szerződés hatályba lépését követően legalább 36 hónap, legfeljebb 42 hónap áll rendelkezésre (2022. december 31-ig).

A támogatási kérelmek benyújtására 2017.03.06. naptól 2019.03.06. napig van lehetőség. Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

2017.03.06. – 2017.04.15.

stb…

A Támogatásban részesíthető települések listája itt letölthető.

Éljen a pályázati lehetőséggel, egy próbát mindenképpen megér! További információért vegye fel velünk a kapcsolatot.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.